Projekty

Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0