Projekty

Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nutraceutiká - predstavujú prírodné látky, bioregulátory zabezpečujúce normalizáciu funkcií orgánových sústav v extrémne nízkych koncentráciách za krátky čas. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky označované ako flavonoidy s poteciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou a schopnosťou eliminovať cytoxicitu indukovanú environmentálnymi faktormi. Skúmanie biologických účinkov tradičných, ale aj netradičných ovocných druhov a ich mechanizmus účinku na živočíšne bunky s možnosťou eliminácie negatívnych účinkov toxikantov - mykotoxínov bude predmetom navrhnutého projektu.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-17-0261
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0