Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM+421 376 414 145AS_3_309
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.KŠOV FEM [vyňatie]+421 37 641 4154AS_1_125
Ing. Alexandra Filová, PhD.KMan FEM+421 37 641 4160AS_2_210
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRR+421 37 641 4595AE_8_19
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEM [ukončené]+421 37 641 4144AS_3_303
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEM+421 37 641 4158AS_1_125
Ing. Mária Holotová, PhD.KÚ FEM+421 376 414 171AS_3_311
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM+421 37 641 5179AS_1_106, AS_3_304
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEM+421 37 641 4171AS_3_311
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.KE FEM [vyňatie]+421 37 641 4592AE_7_9
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.KMan FEM+421 37 641 4169AS_2_209
PhDr. Anna Mravcová, PhD.KSV FEM+421 37 641 4746SlPK_0_13
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEM+421 37 641 4102AS_3_310
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM+421 37 641 4136AS_3_306
Ing. Johana Paluchová, PhD.KMO FEM+421 37 641 4145AS_3_309
Ing. Peter Šedík, PhD.DFEM FEM+421 37 641 4905AS_1_103
Ing. Michaela Šugrová, PhD.FEM C-DPS [ukončené]+421 376 414 835AS_3_308
Ing. Adam VakošFEM D-AOM ext [roč 3]
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4793BA_0_10
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEM+421 37 641 4132AS_2_213


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM01.12.201705.09.2019

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ