Projekty

Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základní informace         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problematikou bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín živočíšneho pôvodu. V projekte budú navrhované najvhodnejšie genetické markery pre sledovanie autentifikácie a vysledovateľnosti vybraných druhov potravín. Základom bude identifikácia markerov pre zistenie druhovej identity v surovom stave a po rôznych stupňoch tepelnej úpravy. Bude tiež sledované poškodenie molekuly DNA pri rôznych stupňoch spracovania a konzervovania. V projekte budú použité rôzne izolačné techniky na kvalitu a čistoty získanej DNA jednotlivých druhov zvierat, mikrosatelitné a microarray techniky a dostupné DNA čipy. Budú optimalizované parametre pre stanovenie duálnej kvality potravín na báze genetických markerov.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:APVV 17-0508
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 08. 2018
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2022
Počet pracovníků projektu:
14
Počet oficiálních pracovníků projektu:0