Projekty

Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá problematikou bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín živočíšneho pôvodu. V projekte budú navrhované najvhodnejšie genetické markery pre sledovanie autentifikácie a vysledovateľnosti vybraných druhov potravín. Základom bude identifikácia markerov pre zistenie druhovej identity v surovom stave a po rôznych stupňoch tepelnej úpravy. Bude tiež sledované poškodenie molekuly DNA pri rôznych stupňoch spracovania a konzervovania. V projekte budú použité rôzne izolačné techniky na kvalitu a čistoty získanej DNA jednotlivých druhov zvierat, mikrosatelitné a microarray techniky a dostupné DNA čipy. Budú optimalizované parametre pre stanovenie duálnej kvality potravín na báze genetických markerov.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV 17-0508
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0