Projekty

Digital Innovation Hubs in the Danube Region

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Interreg ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
07. 12. 2017
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2019
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0