Projekty

Innovative ICT-enhanced TEaching approaChes 4 ECO-social sustainability in Jordan & Syria

Garant: Ing. Jana Gálová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracoviště:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikace projektu:598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:15. 10. 2018
Datum ukončení projektu:14. 10. 2021
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.Expert
Ing. Jana Gálová, PhD.Koordinátorka
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Expert
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.Expert