Projekty

Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii

Garant: Ing. Jana Gálová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.Expert
Ing. Jana Gálová, PhD.Koordinátorka
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Expert
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.Expert