Projekty

Aplikovaná ekonómia a manažment

Garant: Ing. Jana Gálová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:CIII-SK-0044-13-1819
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Koordinátorka