Projekty

ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Interreg ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:17. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
29. 01. 2019
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0