Projekty

Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
15. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2021
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Expert
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Expert
Expert
Projektová manažérka
Koordinátor