Projekty

Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKI+421 37 641 5421TD_0_101

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ