Projekty

Social participation in spatial planning as a challenge for future V4 land management

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

25.01.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.02.2020