Projekty

Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:
Project number 201810003
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:
25. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
14. 02. 2020
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0