Projekty

Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:Project number 201810003
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:25. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:14. 02. 2020
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0