Projekty

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Alena JančuškováDTF TF+421 37 641 5493MF-B_1_Ma222
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4765MF-B_2_Va321
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TF+421 37 641 5400MF-B_1_Ma220, MF-B_1_Ma213
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TF+421 37 641 5782Vu306
JUDr. Marieta Okenková, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4765MF-B_2_Va321
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4407MF-B_2_Va322

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ