Projekty

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:818496
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2022
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0