Projekty

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracoviště:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:
818496
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2019
Datum ukončení projektu:31. 05. 2022
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
výskumník
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.výskumník
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.výskumník
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
výskumník
finančný manažér
projektový manažér
JUDr. Marieta Okenková, PhD.
výskumník
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
výskumník