Projekty

Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Horizont 2020 ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
818496
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 06. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 05. 2022
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Marta Harničárová, PhD.výskumník
výskumník
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.výskumník
výskumník
finančný manažér
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
projektový manažér
výskumník
výskumník