Projekty

Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky

Garant: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.UK R R, KÚ FEM+421 37 641 4157AS_2_222, AE_6_607
Ing. Eva Balážová, PhD.FEŠRR D-RER [ukončené]+421 37 641 5655AZ_0_3
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEM, FEŠRR B-RRP den [sem 1, roč 1]+421 37 641 4157AS_2_222
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRR+421 37 641 5656AZ_0_1
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEM+421 37 641 4181AS_1_115
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRR+421 37 641 5730AE_0_1, AZ_0_17
Ing. Maroš Valach, PhD.KVS FEŠRR+421 37 641 5654AZ_0_5

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ