Projekty

Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky

Garant: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.

Základní informace         

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zhodnotenie a komparácia miestneho poplatku za odpadové hospodárstvo v miestnej samospráve SR, vrátane návrhov a odporúčaní smerujúcich k optimalizácii miestneho poplatku používaného vybranými obcami v SR prostredníctvom dotazníkového prieskumu a vybraných matematicko-štatistických metód. Výsledky projektu budú sumarizované vo vedeckej monografii.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:
Katedra účtovníctva (FEM), Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
02. 10. 2017
Datum ukončení projektu:31. 08. 2020
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eva Balážová, PhD.riešiteľ, zástupca vedúceho
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
vedúci projektu
riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.riešiteľ