Projekty

Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2018-SK1-KA204-046285
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0