Projekty

Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM+421 37 641 5179AS_1_106, AS_3_304

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ