Projekty

Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefón
Kancelária
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM
+421 37 641 4126
AS_3_318
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM
+421 37 641 5179
AS_1_106, AS_3_304

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ