Projekty

Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:21310034
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Expert
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáLokálny koordinátor