Projekty

Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov

Garant: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KVZ FAPZ, R R
+421 37 641 5517AT_4_13
KVZ FAPZ
+421 37 641 4328
AT_4_12
KVZ FAPZ
+421 37 641 4331
AT_4_7
KVZ FAPZ+421 37 641 4332
AT_4_9
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
KVZ FAPZ
+421 37 641 4326AT_4_11

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľpomocník
pozorovateľ