Projekty

Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov

Garant: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikace projektu:016SPU-4/2017
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0