Projekty

Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov

Garant: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
016SPU-4/2017
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0