Projekty

Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/6126/99
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 1999
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2001
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0