Projekty

Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
V1/9081/02
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0