Projekty

Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:V1/9081/02
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0