Projekty

Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:2018-1-SK01-KA203-046324
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 12. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Koordinátor
Ing. Jana Gálová, PhD.Expert
Expert
Expert
Expert
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Expert
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Expert
Expert
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Expert