Projekty

Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu

Garant: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
006SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0