Projekty

Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu

Garant: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:
006SPU-4/2018
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0