Projekty

Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
KFŽ FBP+421 37 641 4343
AT_0_4F
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
KVĽ FAPZ+421 37 641 4324
AA_2_33
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4258
AT_0_8F
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
KFŽ FBP
+421 37 641 4287
AT_0_7F
KFŽ FBP
+421 37 641 4896
AT_0_17F
KVĽ FAPZ
+421 37 641 4886
AA_2_30
Ing. Ivana Speváková, PhD.
FBP D-ABT [ukončené]
+421 37 641 4288AT_0_18F

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ