Projekty

Oddychová zóna

Garant: Ing. Marcel Golian, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Čerstvý vzduch - slnkom - zeleň - priatelia = POHODA. Zelená oddychová zóna vybudovaná z prírodných materiálov v kontexte s prostredím. Chýbajúce "outdoorové" zázemie pre študentov univerzity ale aj širokú verejnosť doplnené výsadbou stromov, jedlých bylín a infopanelmi o histórii ale aj súčasnosti najväčšej univerzity v Nitre. Projekt bude z veľkej miery realizovaný priamo študentmi. Oni sami najlepšie vedia ako si priestor pretvoriť tak, aby sa v ňom cítili čo najlepšie.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:1679/2018/Prim.
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:16. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2018
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0