Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

   
Pracovníci
   
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KBaB FBP
+421 37 641 4327
ARI_1_12
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
KM FEM, FEM I-KME den [sem 3, roč 2]+421 37 641 4633
AS_1_111
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
KBaB FBP+421 37 641 4596ARI_1_13
KBaB FBP
+421 37 641 4277ARI_1_101
KBaB FBP [vyňatie]
+421 37 641 4697
56
KBaB FBP+421 37 641 4276
82
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
KGŠR FAPZ+421 37 641 4240
AA_4_3
KBaB FBP [ukončené]
+421 37 641 4276
ARI_1_82
FBP D-ABT den [roč 4]+421 37 641 469316
KBaB FBP
+421 37 641 4278ARI_0_30
KBaB FBP+421 37 641 4269
ARI_1_102

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ