Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2018
2019
2020
Kapitálové výdaje
--
--
--
Běžné výdaje - mzdové náklady------
Běžné výdaje - ostatní
49 600
--
--