Projekty

Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe

Garant: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
20182019
2020
Kapitálové výdaje----
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
--
--
Běžné výdaje - ostatní
49 600
--
--