Projekty

Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach

Garant: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Základní informace
   
   Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0530/18
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
riešiteľ