Projects

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe

Supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.