Projects

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe

Supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zaoberá problematikou navigácie a riadenia konkrétneho typu mobilného robota, ktorý je schopný v podmienkach in situ rastlinnej výroby vykonávať polohovo orientovaný pracovný úkon so znalosťou svojej aktuálnej orientácie a pozície. Údaje z jednotlivých snímačov budú konfrontované,korigované a následne filtrované efektívnymi algoritmami digitálnej filtrácie dát. Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch a prácam v nebezpečných priestoroch.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project status:Submitted
Project start date :01. 01. 2018
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0