Projekty

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe

Garant: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.