Projekty

Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Jana Gálová, PhD.
CVVP FEM
+421 37 641 4126
AS_3_318
CPPP FEM
+421 37 641 4894
SlPK_0_17
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
CPPP FEM [ukončené]
+421 37 641 4759
SlPK_0_15
SlPK UP
+421 37 641 5043SlPK_0_9
CPPP FEM
+421 37 641 4895SlPK_0_16
ext CPPP FEM
CPPP FEM+421 37 641 4898
SlPK_0_17


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoOdDo
CIT FEM
25.04.2018
03.05.2018
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEM
25.04.2018
03.05.2018

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ