Projekty

Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikace projektu:033SPU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:08. 04. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0