Projekty

Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:033SPU-4/2019
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
08. 04. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0