Projekty

Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe.

Garant: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia pre študijný program Agrobiotechnológie a napísanie novej, modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:
030SPU-4-2019
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0