Projekty

Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve

Garant: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5221ZP_0_1.07
Ing. Marcel Kliment, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5242ZP_0_1.30
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.ext KVS FEŠRR, ext FZKI+421 37 641 5227ZM_1_2.05
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5228ZM_1_2.04

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ