Projekty

Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve

Garant: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozšírenie kapacít Laboratória geoinformačných technológií a na prípravu podkladov pre jeho širšie využívanie pre vzdelávacie účely a zaradenie do výučby tvorby študentských prác. Projekt bude obsahovať teoretický základ vedného odboru založenom na diaľkovom získavaní informácií o objektoch alebo javoch bez fyzického kontaktu, pomocou používania senzorových technológií založených na družicových a leteckých zariadeniach na detekciu, klasifikáciu objektov na Zemi na základe registrácie reflexie rôznych pásiem elektromagnetického žiarenia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:031SPU-4/2019
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:02. 04. 2019
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0