Projekty

Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
Ing. Juraj Medo, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 5810
AZ_3_50
FBP D-MBI den [roč 3]
+421 37 641 5814AZ_3_51
KMi FBP
+421 37 641 4431
AZ_3_42
Ing. Daniela Košťálová, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 4434
AZ_3_45
Ing. Jana Petrová, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 4430
AZ_3_48

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ