Projekty

Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TF+421 37 641 4879MF-B_2_8
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF+421 37 641 4711MF-B_2_10F
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.KF TF+421 37 641 4749MF-B_2_Va316
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TF+421 37 641 4767MF-B_2_11
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TF+421 37 641 5486MF-B_2_12
Ing. Matúš BilčíkTF D-TPL14 den [roč 3]+421 37 641 57869P4
Ing. Ján Csillag, PhD.KF TF, IKCV DTF TF+421 37 641 4722Vu314
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TF+421 37 641 4403MF-B_1_Ma216
RNDr. Peter KováčIKCV DTF TF+421 37 641 5693MQ_1_111
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.KF TF+421 37 641 4725MF-B_2_9
Mgr. Ján Novák, PhD.KF TF+421 37 641 4749MF-B_2_Va316
Ing. Ana Petrović, PhD.KF TF+421 37 641 578514
Bc. Juraj RácIKCV DTF TF, TF I-RSI komb [sem 3, roč 2]+421 37 641 5780VI123

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ