Projekty

Protektívny účinok vitamínu C proti testikulárnej toxicite a karcinogenéze spôsobenej endokrinnými disruptormi

Garant: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
CRP/SVK18-02
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0