Projekty

Zlepšovanie kvality výučby na stredných odborných školách prostredníctvom modernizácie odborových didaktík profesijných predmetov

Garant: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Identifikácia projektu:051TUKE-4/2019
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 04. 2019
Dátum ukončenia projektu:08. 04. 2019
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0