Projekty

Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KHaBP FBP
+421 37 641 5827
BA_1_119
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8
KHaBP FBP+421 37 641 5805
BA_1_103
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
KHaBP FBP
+421 37 641 5824
BA_1_116
KHaBP FBP
+421 37 641 5825
BA_1_117
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
KHaBP FBP+421 37 641 4609BA_0_6
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
KHaBP FBP
+421 37 641 5807
BA_1_104
Ing. Eva Matejková, PhD.
KŠOV FEM
+421 37 641 4148
AS_1_128
KVD FAPZ
+421 37 641 4466
AP_0_12A
Ing. Roman Récky, PhD.
KMO FEM
+421 37 641 4159
AS_3_305
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
KVD FAPZ
+421 37 641 4479
AP_0_15A
KHaBP FBP+421 37 641 4771
BA_1_107
KHaBP FBP
+421 37 641 4610
BA_1_115

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ