Projekty

Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5827BA_1_119
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119AT_0_11F, SD-AB_0_8
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP+421 37 641 5805BA_1_103
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5824BA_1_116
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5825BA_1_117
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 4609BA_0_6
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 5807BA_1_104
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEM+421 37 641 4148AS_1_128
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZ+421 37 641 4466AP_0_12A
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEM+421 37 641 4159AS_3_305
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZ+421 37 641 4479AP_0_15A
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 4771BA_1_107
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.KHaBP FBP+421 37 641 4610BA_1_115

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ