Projekty

Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve

Garant: Ing. Marián Tokár, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V súlade s najnovšími princípmi odpadového hospodárstva uplatňovaného v rámci EÚ sú prednostne hľadané bezodpadové technológie. Na základe poznania nutričných benefitov a objemu produkcie hroznových výliskov ako druhotného odpadového produktu pri výrobe vín, je tak v posledných rokoch venovaná pozornosť na možnosti ich efektívneho využitia v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Cieľom projektu bude využitie hroznových výliskov z modrých a bielych muštových odrôd viniča hroznorodého dopestovaného na Slovensku pri výrobe inovovaných pekárskych výrobkov a piva so zvýšenou nutričnou hodnotou a atraktivitou pre konečného konzumenta.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0282/19
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0